fbpx

SPLOŠNI POGOJI PŠ ZEKO

SPLOŠNO

Splošni pogoji Plesne šole ZEKO (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo način poslovanja Plesne šole Zeko ter Plesnega kluba ZEKO (v nadaljevanju PŠ ZEKO) in zavezujejo vsakega, ki je s PŠ ZEKO v pogodbenem razmerju.

 

NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA

Pogodbeno razmerje med PŠ ZEKO, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.zeko.si ali fizično v PŠ ZEKO. Prijavnice stranka ne more oddati, če se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med PŠ ZEKO in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji. Stranka prav tako soglaša s splošnimi pogoji, v kolikor že pred prijavo poravna vadnino. 

Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko.

 

INFORMACIJE IN SVETOVANJE

Informacije in svetovanje o pričetku, trajanju tečajev, učitelju, ki vodi tečaj in ceni tečajev lahko dobite: na www.zeko.si, po telefonu 041 671 955 ali 051 251 883, vsak dan od ponedeljka do petka med 12:00 in 20:00 ter osebno na recepciji Plesne šole ZEKO, (Hotel Diana) Slovenska ulica 52, 9000 Murska Sobota, vsak delavnik med 15:30 in 20:00 ure, v času šolsko-plesne sezone.

V času počitnic je recepcija plesne šole zaprta, pišete nam lahko na e-mail: pkzeko@gmail.com.

 

VPIS V TEČAJE

V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te prek spletne strani www.zeko.si ali fizične oddaje v PŠ ZEKO. 

Ob vpisu vsak član izpolni prijavnico s svojimi podatki, s katerimi ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za nepolnoletne člane prijavnico izpolni starš ali skrbnik, za člane od 18 let naprej pa član sam.

Po oddaji spletne prijavnice prejme udeleženec oz. plačnik storitve obvestilo o oddani prijavi na e-mail naslov naveden v prijavnici.

Tečaj se plača kot vadnino za določeno časovno obdobje (v nadaljevanju stopnjo), ki ga obsega izbrani tečaj. Za nadaljevanje treningov je potrebno vsakokratno vadnino poravnati vnaprej, najkasneje do druge vaje v novi stopnji, sicer se udeleženec ne more udeležiti vadbe v novi stopnji tečaja. Če se udeleženec ne more udeležiti posamične vaje tečaja zaradi neplačila šolnine, mora plačati celotno vadnino. Tudi indivudalna ura se poravna vnaprej (pred treningom).

Tečaj se poravna na recepciji Plesne šole Zeko, osebno z gotovino.

Tečaji so zaračunani skladno z veljavnim cenikom, objavljenim na www.zeko.si in v prostorih PŠ ZEKO.

Če po vpisu in obisku ene uvodne vaje udeleženec ne želi več obiskovati plesnega programa, lahko udeleženec (oz. starši, skrbniki) pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski pošti pkzeko@gmail.com. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.

Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega programa na način, da sam oz. starši/skrbniki o navedenem obvestijo PŠ ZEKO po elektronski pošti najkasneje do zadnjega dne v določeni stopnji za naslednjo stopnjo oz. najkasneje 7 dni po prenehanju obiskovanja vaj.

 

OBDOBJE IZVAJANJA TEČAJEV

Redna izobraževalna dejavnost izvajanja plesnih tečajev poteka v PŠ ZEKO, po planiranih urnikih tečajev, vsak dan v tednu od 1. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic. Dnevi in obdobja, v katerih redna dejavnost ne poteka, so vnaprej objavljeni na spletni strani PŠ ZEKO www.zeko.si. V obdobju poletnih šolskih počitnic (julij in avgust) se dejavnosti v PŠ ZEKO izvajajo projektno.

 

ODGOVORNOST

Udeležba na plesnih tečajih in ostalih programih PŠ ZEKO je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter PŠ ZEKO zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

 

Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev PŠ ZEKO.

 

Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil PŠ ZEKO. Udeleženec se zaveže, da bo na tečaj prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor pa bo imel kakršne koli simptome bolezni, pa se tečaja ne bo udeležil in bo ostal doma.

 

Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da PŠ ZEKO izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja tečajev pri PŠ ZEKO. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb pri PŠ ZEKO, ta ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba n.pr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper PŠ ZEKO.

 

CENIK STORITEV

Cenik storitev PŠ ZEKO je objavljen na spletni strani www.zeko.si in izobešen v prostorih PŠ ZEKO. PŠ ZEKO si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani in v recepciji PŠ ZEKO, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje.

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste.

 • Popusti ob raznih akcijah se ne prištevajo k popustom v ceniku.
 • Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa do predvidenega datuma in se med seboj ne seštevajo.
 • Družinski popusti veljajo samo ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju v tečaje katerih koli zvrsti (ne velja za all inclusive paket).
 • Ob vpisu več članov iste družine, velja polna oz. najvišja cena tečaja za tistega člana, ki obiskuje najcenejši program, do popusta pa so upravičeni ostali člani družine.
 • Razlaga cenika in končne odločitve glede ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti direktorja PŠ ZEKO.

CENIK PLESNIH TEČAJEV PŠ ZEKO

ZVRST TEČAJA

OBSEG VAJ
(v obdobju 4 tednov
oz. 1 stopnje):

CENA V €/
OSEBO*

TRAJANJE
VAJE
TEČAJA:

katerikoli plesni tečaj

1 trening

15,00€

/

OTROŠKI PLESI
Cici in Mini zajčki

8 vaj
(2x tedensko)

45,00€

45 min

OTROŠKI PLESI
Cici in Mini zajčki

4 vaje
(1x tedensko)

30,00€

45 min

ZEKO MIX
BREAKDANCE
netekmovalni program

8 vaj
(2x tedensko)

50,00€

60 min

ZEKO MIX
BREAKDANCE
netekmovalni program

4 vaje
(1x tedensko)

30,00€

60 min

DISCO DANCE
HIP HOP
BREAKDANCE
tekmovalni program

8 vaj
(2x tedensko)

55,00€

90 min

HIP HOP
za odrasle

4 vaje

(1x tedensko)

30,00€

60 min

DRUŽABNI PLESI
v paru

8 vaj

(2x tedensko)

55,00€

75 min

PRIPRAVA POROČNEGA PLESA

4 vaje
+ 1 vaja gratis

140,00€

45 min

INDIVIDUALNA URA
solo

1 vaja
(velja za ples in vadbe)

30,00€

45 min

INDIVIDUALNA URA
par

1 vaja
(velja za družabne plese)

35,00€/par

45 min

INDIVIDUALNA URA
skupina

1 vaja
(velja za vsak nadaljni par
pri družabnih plesih)

15,00€

45 min

INDIVIDUALNA URA
tekmovalci

1 vaja
(velja za MTP tekmovalce)

25,00€

45 min

KONDICIJSKI TRENING

1 vaja

5,00€

60 min

MALA SKUPINA
tekmovalni program

8 vaj

35,00€

60 min

IZDELAVA KOREOGRAFIJE

1 min koreografije
(za tekmovalce brezplačno)

160,00€

/

ZEKO
ALL INCLUSIVE

neomejen vstop
na vse plesne tečaje in skupinske vadbe
(z izjemo individ. ur in male skupine)

69,00€

VELJAVNO
ZA 1 MESEC

*Cene so v evrih in vsebujejo 22% DDV

CENIK SKUPINSKIH VADB PŠ ZEKO

VRSTA KARTE

OBSEG VADB

OBDOBJE VELJAVNOSTI

CENA V €/
OSEBO*

TRAJANJE
1 VADBE:

ENA VADBA

1 vadba

1 obisk vadbe

10,00€

45-60 min

4-URNA KARTA

4 vadbe

velja do porabe ur v tekoči sezoni

30,00€

45-60 min

8-URNA KARTA

8 vadb

velja za 2 meseca od dneva nakupa

45,00€

45-60 min

12-URNA KARTA

12 vadb

velja 1 mesec od dneva nakupa

55,00€

45-60 min

PROFI KARTA

neomejeno število vadb

velja 1 mesec od dneva nakupa

60,00€

45-60 min

BONUS KARTA
velja za DIJAKE, ŠTUDENTE in UPOKOJENCE

8 vadb

velja 1 mesec od dneva nakupa

35,00€

45-60 min

INDIVIDUALNA URA
z osebnim trenerjem

1 trening

1 trening

30,00€

45 min

OSEBNO TRENERSTVO
trening program ind. prilagojen posamezniku, prehransko svetovanje in analiza telesne sestave.

8 treningov

/

200,00€

45 min

ZEKO
ALL INCLUSIVE

neomejen vstop
na vse plesne tečaje in skupinske vadbe
(z izjemo individ. ur in male skupine)

veljavno za 1 mesec oz. stopnjo

69,00€

/

*Cene so v evrih in vsebujejo 22% DDV

 

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na tečajih (vadnino) in plačilo vseh drugih storitev mora udeleženec poravnati pred pričetkom plesnega tečaja oziroma drugih storitev z nakazilom na transakcijski račun PŠ ZEKO. V kolikor je udeleženec v zamudi s plačilom, mu PŠ ZEKO pošlje prvi opomin, v kolikor udeleženec dolga še vedno ne poravna, mu PŠ ZEKO pošlje še drugi opomin. Stroški vezani na izdajo vsakega opomina se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 4,00 EUR. V primeru, da dolg tudi po izdaji drugega opomina ni poravnan, PŠ ZEKO zoper udeleženca sproži izvršilni ali drug sodni postopek z namenom poplačila dolga.

 

Ob morebitnem poračunavanju vadnine v primeru odsotnosti udeleženca tečaja se upoštevajo manipulativni stroški PŠ ZEKO.

 

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

V tekočem plačilnem obdobju (stopnji) zagotavlja PŠ ZEKO izvedbo tečajev v obsegu minimalno 6 vaj, ki so tudi osnova za morebiten poračun odsotnosti udeleženca tečaja.

Odsotnost z vaj pri znesku vadnine upošteva PŠ ZEKO v naslednjih primerih:

* v celoti v primeru, da se izvedba tečaja ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih.

* predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. ne želijo več obiskovati plesnih vaj, zaračunamo število že izvedenih vaj po ceniku, preostanek vplačila vrnemo.

* naknadnega vpisa v skupino. Vadnina za program se ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj skladno s cenikom PŠ Zeko.

* odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov (bolezni, poškodbe), ki je daljša od 2 zaporednih vaj ali več. Ustrezno število vaj obračunamo kot dobropis za naslednji sklop plesnega tečaja, samo na podlagi pisne najave odsotnosti najkasneje prvi dan odsotnosti na pkzeko@gmail.com in ob predložitvi zdravniškega potrdila.

V primeru odsotnosti udeleženca od vaj iz katerega koli drugega razloga, razen zgoraj izrecno navedenih razlogov, PŠ ZEKO udeležencu ne vrača dela ali celotne že vplačane vadnine. Že vplačana vadnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje tečajno oziroma plačilno stopnjo.

Izpis iz posameznega tečaja je možen na podlagi pisne odpovedi tečaja na pkzeko@gmail.com ali na recepciji PŠ ZEKO.

 

KODEKS VEDENJA NA TEČAJU IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE)

 • Udeleženec mora priti na plesne vaje 5 – 10 minut pred začetkom vaje, in sicer v opremi, ki mu je bila svetovana s strani PŠ ZEKO pri vpisu. Z delom PŠ ZEKO pričenja točno, zato z zamujanjem motite potek dela.
 • Predšolske in šolske otroke starši oddate učitelju v prostorih PŠ ZEKO in jih prevzamete ob koncu ure ponovno v prostorih PŠ ZEKO. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato prevzemamo odgovornost za otroke samo v času trajanja plesnih vaj.
 • Udeleženec se mora pred vajami v garderobi preobleči in preobuti v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, mora udeleženec pustiti v garderobi pred plesno dvorano.
 • Vrednejše predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) lahko udeleženec shrani na recepciji PŠ ZEKO in jih po odhodu dvigne. Za pozabljene in izgubljene predmete PŠ ZEKO ne odgovarja. Najdene predmete PŠ ZEKO shranjuje na recepciji, najdeno garderobo največ 30 dni, nato jo odda dobrodelnim organizacijam.
 • V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen zaprtih plastenk) ter uporaba mobilnih telefonov in neprimeren odnos do opreme v prostorih PŠ ZEKO. V primeru neupoštevanja tega pravila mora udeleženec ob opozorilu reditelja ali plesnega pedagoga prostor zapustiti. PŠ ZEKO v tem primeru udeležencu ni dolžan vrniti dela ali celotne vadnine.
 • V primeru neplačila vadnine s strani udeleženca, udeležba na tečaju ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle šolnine.

 

UPORABA DVORAN

Zasedenost dvoran PŠ ZEKO je znana vsem receptorjem in učiteljem, ki delajo v PŠ ZEKO. Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti.
Tekmovalci PŠ ZEKO uporabljajo dvorane izključno na podlagi rezervacije dvorane v prostih terminih in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se dvorane v prostih terminih lahko uporabijo samo ob vnaprejšnji rezervaciji in plačilu najemnine za uporabo dvoran po ceniku PŠ ZEKO oz. po dogovoru z PŠ ZEKO.

 

VARNOST in VIDEO NADZOR

Prostori PŠ ZEKO so nadzorovani z video nadzornim sistemom.

 

TRAJANJE TEČAJA IN POSAMEZNE VAJE

Je navedeno v urniku na www.zeko.si. V splošnem velja, da potekajo programi v obliki stopenj, ki obsegajo 4 oz. 8 vaj. Vaje lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko in lahko obsegajo 45, 60, 75 ali 90 minut dela, kot je navedeno v urniku tečaja. Potreben odmor traja 5 minut.

 

INDIVIDUALNE URE

Storitev »Individualne ure« s stranko, plesnim parom, ali skupino, je potrebno plačati vnaprej (pred treningom). Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure. Vadnine ob kasnejših odjavah PŠ ZEKO ni dolžan vrniti. 

 

URNIK

Vse tečaje se obvezujemo izpeljati v skladu z navedenim rednim programom v času razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in le to nadomestimo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu. Vsi tečaji trajajo skozi vso šolsko leto in so razdeljeni na stopnje. Trajanje posamezne vaje je odvisno od programa ter starosti udeležencev.

 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA

Pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in PŠ ZEKO, je sklenjeno za nedoločen čas (do preklica s strani ene izmed pogodbenih strank) in se po koncu posamičnega tečaja samodejno podaljša za čas trajanja naslednjega tečaja, razen v primeru da udeleženec pisno, preko pkzeko@gmail.com, najkasneje zadnjega dne v določeni stopnji oz. najkasneje v 7 dneh po prenehanju obiskovanja vaj obvesti PŠ ZEKO, da naslednjega tečaja (stopnje) ne želi obiskovati. PŠ ZEKO lahko pogodbo kadar koli odpove s koncem posamičnega tečaja, tako da udeleženca osebno, po navadni ali elektronski pošti najmanj 7 dni vnaprej o tem obvesti. V posebej utemeljenih primerih po presoji direktorja PŠ ZEKO, lahko PŠ ZEKO odpove pogodbo tudi pred koncem posamičnega tečaja, vendar mora udeležencu vrniti sorazmerni del že plačane šolnine.

 

ODGOVORNOST V PRIMERU VIŠJE SILE

V primeru nastopa višje sile, to je okoliščin, ki so neodvisne od volje PŠ ZEKO in jih ta ni mogel preprečiti, niti odpraviti ali se jim izogniti, in zaradi katerih PŠ ZEKO določenega tečaja ne more izvesti na način ali v obsegu, kot je bilo prvotno dogovorjeno, PŠ ZEKO ne odgovarja za škodo ter denarja od že vplačanih vadnin ne vrača.

 

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

PŠ ZEKO skrbi za varnost osebnih podatkov svojih strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

PŠ ZEKO od udeležencev za namene vpisa v izobraževalne programe, razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke udeleženca: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov in davčno številko plačnika.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev PŠ ZEKO« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa, se udeleženec strinja in daje soglasje, da PŠ ZEKO osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom vpisa, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se udeleženec nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih PŠ ZEKO ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se udeleženec nahaja.

S potrditvijo soglasja udeleženec izrecno izjavlja:

·         da je starejši/-a od 18 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,

·         je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer elektronskim obvestilom na pkzeko@gmail.com.

·         da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,

·         da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani PŠ ZEKO in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,

·         da je seznanjen, da PŠ ZEKO osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbriše,

·         da je seznanjen, da programi PŠ ZEKO potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,

·         da je seznanjen, da »Politika o varovanju zasebnosti PŠ ZEKO« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.

 

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani PŠ ZEKO www.zeko.si in na recepciji PŠ ZEKO in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb.

Murska Sobota, november 2020

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Plesno šolo ZEKO in Plesni klub ZEKO je Dejan Zečević. Na njega se lahko obrnete preko elektronske pošte zeko.sports@gmail.com

 

  

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH
V nadaljevanju navedena pravila in pogoji določajo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnih igrahPlesne pole ZEKO.
1. Uvodne določbe 
S pričujočim dokumentom so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradnih iger, ki jo organizira Plesna šola ZEKO.
Organizator nagradnih iger je Plesna šola ZEKO, Slovenska 52, 9000 Murska Sobota.
Trajanje nagradnih iger je vedno določeno v opisu nagradne igre.
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradnih iger, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani. 
Žrebanje dobitnikov je prav tako navedeno v opisu nagradnih iger.
Dobitniki bodo objavljeni na Facebook  in/ali Instagram strani Plesne šole ZEKO. Dobitniki bodo o izidu nagradne igre ter o podrobnostih prevzema nagrade obveščeni preko družbenega omrežja na katerem so sodelovali v nagradnih igrah
2. Pomen nekaterih pojmov 
Organizator nagradnih iger je Plesna šola ZEKO.
Udeleženec v nagradni igri je fizična oseba, ki izpolni vse zahteve pričujočega razpisa za nagradne igre in s tem sprejme pogoje in pravila sodelovanja v nagradniigrah
Dobitnik je udeleženec v nagradnih igrah, ki je izpolnil zahteve razpisa za nagradne igre v skladu s pravili in pogoji, navedenimi v pričujočem dokumentu. 
Nagrajenec je dobitnik, ki nagrado dejansko prejme oz. prevzame. 
3. Sodelovanje v nagradni igri 
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na več načinov, odvisno od samega opisa nagradne igre
Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado. 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani. 
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, če ti obstajajo. Med te stroške med drugim štejejo: 

 • –  Pošiljanje pošiljke (računa z osebnimi podatki) preko Pošte Slovenije. 

 • –  Strošek dostopa do interneta. 

 • –  Strošek prenosa podatkov z interneta. 

S sodelovanjem v razpisanih nagradnih igrah  udeleženec sprejema pričujoče splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.zeko.si
4. Nagrade
Nagrade so vedno opredeljene v opisu nagrade.
5. Žrebanje in objava dobitnikov 
Žrebanja bo opravila komisija organizatorja, imenovana s strani vodstva organizatorja. Dobitnik oz. seznam dobitnikov nagradnh iger bo objavljen na Facebook in/ali Instagram strani Plesne šole ZEKO. Dobitnik bo o izidu nagradnih igerter o podrobnostih prevzema nagrad obveščen tudi preko družabnega omrežja. 
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij, če je za nagradno igro prirejena morebitna podelitev, na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook in Instagram straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala. 
Komisija opravi žreb tako, da ne posega v pravila varovanja podatkov sodelujočih. 
6. Prevzem nagrad 
Rezultati žrebanja na podlagi pravilnega odgovora ali zgolj sodelovanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati. Dobitnik bo o nagradi in osnovnih podatkih, potrebnih za njen prevzem, obveščen najkasneje v 8 dneh po žrebanju. Vsi dobitniki so vedno po prejemu obvestila o rezultatih nagradne igre dolžni organizatorju najkasneje v 8 dneh posredovati osebne podatke potrebne za pošiljanje nagrad ali prevzem. 
V primeru, da dobitnik zahtevanih podatkov ne posreduje v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do prejema nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade temu izžrebancu. Nagrade se torej v tem primeru ne podeli. 
7. Davki od nagrad 
Organizator bo od nagrad/e obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Predložitev potrdila o davčni številki je pogoj za izročitev nagrad. 
8. Varovanje in uporaba osebnih podatkov 
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). 
V skladu z GDPR sme organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika (udeleženca). Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki ga uporabnik potrdi s sodelovanjem v nagradni igri, torej v pričujočem primeru: 

 • –  S tem, da v skladu z razpisom nagradne igre na naslov organizatorja pošlje račun in svoje podatke. 

 • –  S tem, da v skladu z razpisom nagradne igre na navedeni e-naslov pošlje zgodbo in svoje podatke. 

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:
“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da Plesna šola ZEKO moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe nagradnih iger. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov pkzeko@gmail.com.«
Organizator bo kot upravljavec osebnih podatkov, ki jih pridobi od sodelujočih, le-te uporabljal izključno za naslednje namene: 

 • –  izvedbo nagradne igre v vseh vidikih 

 • –  obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence) 

 • –  objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre (velja samo za nagrajence) 

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.
Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov Plesne šole ZEKO  in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja nagradnih iger
Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).
Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. 
 
Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega. 
Sodelujoči je seznanjen, da: 

 • –  lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke 

 • –  lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov 

 • –  lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre 

 • –  lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov 

 • –  lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki 

 • –  lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov 

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov preko elektronskega naslova pkzeko«gmail.com. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS. 
Organizator nagradne igre ima torej pravico do objave osebnih podatkov dobitnikov za namen javne objave dobitnikov nagradne igre. S sodelovanjem v nagradnih igrah dobitnik poda soglasje, da se njegovi osebni podatki objavijo na Facebook  in Instagram strani Plesne šole ZEKO in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre. Istočasno tudi soglaša, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, določen z veljavnimi predpisi in s temi pravili ter da se uporabijo za morebitne promocijske namene organizatorja v prihodnosti. 
9. Zaključek nagradne igre 
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer: 

 •   dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi pravila iger, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta po zaključenem žrebanju. 

 •   dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. 

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradnih iger dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti. 
10. Končne določbe 
V času trajanja nagradne igre so pravila sodelovanja v nagradni igri na vpogled na spletni strani www.zeko.si.

 

SPLOŠNI POGOJI PŠ ZEKO ONLINE

 

Opomba: SPLOŠNI POGOJI PŠ ZEKO ONLINE so sestavni del »SPLOŠNIH POGOJEV PŠ ZEKO« objavljenih na strani www.zeko.si

 

NASTOP OBLIGACIJSKEGA RAZMERJA – ONLINE PLESNI TEČAJI

med izvajalcem (ponudnikom) PŠ ZEKO in prijaviteljem (občanom, staršem/skrbnikom)

 

 1. Osnovni način nastopa obligacijskega razmerja PŠ ZEKO Online

Obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje) med ponudnikom in izvajalcem storitev Plesne šole Zeko (v nadaljevanju PŠ ZEKO) ter sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka, udeleženec) nastane, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani na www.zeko.si. Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki). Z nastankom obligacijskega razmerja med PŠ ZEKO in stranko se slednja zaveže, da bo spoštovala »Splošne pogoje PŠ ZEKO Online«, ki so zapisani v nadaljevanju tega dokumenta.

 1. Posredni način nastopa obligacijskega razmerja PŠ ZEKO Online

Skladno z določili SPLOŠNIH POGOJEV PŠ ZEKO je »pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in PŠ ZEKO, sklenjeno za nedoločen čas (do preklica s strani ene izmed pogodbenih strank) in se po koncu posamičnega tečaja samodejno podaljša za čas trajanja naslednjega tečaja, razen v primeru da udeleženec pisno, preko pkzeko@gmail.com, najkasneje zadnjega dne v določeni stopnji oz. najkasneje v 7 dneh po prenehanju obiskovanja vaj obvesti PŠ ZEKO, da naslednjega tečaja (stopnje) ne želi obiskovati.«

Z namenom poenostavitve postopka evidentiranja udeležencev ob prehodu iz dvoranskega načina izvajanja tečajev v način spletnega izvajanja t.i. PŠ ZEKO Online tečajev, PŠ ZEKO že vpisano stranko pisno obvesti o prehodu na izvajanje PŠ ZEKO Online tečajev in jo seznani s pogoji izvedbe. V kolikor stranka v postavljenem roku PŠ ZEKO ne poda pisne izjave, da ne želi obiskovati Online tečaja, se smatra, da sprejema pogoje izvedbe Online tečajev, da podaljšuje pogodbeno razmerje in se zaveže, da bo spoštovala »Splošne pogoje PŠ ZEKO Online«, ki so zapisani v nadaljevanju tega dokumenta.

 

VPIS V ONLINE PLESNE TEČAJE

V online plesni tečaj se udeleženec vpiše po postopku opisanim v točki 1. ali točki 2. nastanka obligacijskega razmerja ter s plačilom tečaja po veljavnem Ceniku PŠ ZEKO Online, ki mora biti izvršeno v roku valute izdanega računa s strani PŠ ZEKO. V primeru neplačila ponudnik prijavitelju ni obvezen omogočiti online povezavo – dostopa do online plesnega tečaja.

 

Plačilo velja za določeno časovno obdobje, ki ga obsega izbrani online tečaj. V primeru nadaljevanja tečaja je potrebno vadnino ponovno poravnati skladno z veljavnim cenikom in v roku valute izdanega računa.

 

Ta določba »Splošnih pogojev ŠP ZEKO Online« je obvezna in se šteje, da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki.

 

CENIK PLESNIH TEČAJEV PŠ ZEKO ONLINE

 

OBSEG VAJ
(v obdobju 4 tednov
oz. 1 stopnje):

 ZVRST ONLINE TEČAJA

CENA V €/
OSEBO

TRAJANJE
VAJE
TEČAJA:

8x trening izbrane zvrsti

(2x tedensko)

Disco dance tekmovalci (otroci & mladinci/člani)

Hip hop tekmovalci
(otroci & mladinci/člani)

Breakdance tekmovalci

44,00

 


75 min

8x trening izbrane zvrsti
(2x tedensko)

Zeko mix

Breakdance netekmovalci

40,00


50 min

8x trening izbrane zvrsti

in 4x kondicijski trening
(3x tedensko)

Disco dance tekmovalci (otroci & mladinci/člani)

Hip hop tekmovalci
(otroci & mladinci/člani)

Breakdance tekmovalci

55,00

      75 min

in
60 min

8x trening izbrane zvrsti
in 4x kondicijski trening
(3x tedensko)

Zeko mix

Breakdance netekmovalci

50,00

50 min

in
60 min

4x trening izbrane zvrsti
(1x tedensko)

Zeko mix

Breakdance netekmovalci

24,00

50 min

4x trening izbrane zvrsti
(1x tedensko)

Otroški plesi z Mišo

24,00

45 min

4x trening izbrane zvrsti

in 4x kondicijski treningi
(2x tedensko)

Otroški plesi z Mišo

30,00

45 min

in
60 min

4x trening izbrane zvrsti

Družabni plesi

30,00/par

60 min


12x trening 

Skupinske vadbe35,00

60min

1x trening izbrane zvrsti

Skupinske vadbe

6,00

60 min

 

– Udeleženec se s prijavo na online tečaj zaveže za plačilo prijavljenega tečaja.

– Online tečaj oz. Online vadba se smatra kot paketna ponudba, ki se jo lahko koristi samo ob plačilu celotnega paketa.

– Vadnina za spletne tečaje mora biti plačana do roka plačila navedenega na računu.

– Povezave za spletne tečaje boste prejeli le ob plačilu tečaja.
– Pridržujemo si pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev.

  

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na online tečajih se izvede z nakazilom na transakcijski račun ponudnika storitev v roku valute izdanega računa.

 

OBDOBJE IZVAJANJA ONLINE PLESNIH TEČAJEV

Izvajanje online plesnih tečajev in treningov poteka v okviru vnaprej posredovanih terminov strankam, ki so vključene v posamezne vadbene skupine.

  

IZVEDBENI POGOJI ONLINE PLESNIH TEČAJEV

 • Sodelovanje na online plesnih tečajih je prostovoljno in na lastno odgovornost posameznika.
 • Online tečaj oz. online vadba se smatra kot paketna ponudba, ki se jo lahko koristi samo ob plačilu celotnega paketa.
 • Naročniki Online paketov so lahko povabljeni tudi na nekaj, za njih primernih brezplačnih vsebin, ki jih pripravi PŠ ZEKO.
 • PŠ ZEKO kot ponudnik online tečajev nudi in zagotavlja strokovno izvedbo pedagoškega dela, v nobenem primeru pa ne prevzema odgovornosti za kvaliteto internetne povezave, slike in zvoka pri posameznem udeležencu online tečaja.
 • Vse delo predstavljeno na online tečajih je avtorsko delo in se izvaja v živo in interaktivno (v sodelovanju s tečajniki poteka razprava) – snemanje in kakršnokoli deljenje in posredovanje ni dovoljeno.
 • V primeru (pre)majhnega števila prijav se posamezne skupine združi smiselno po vsebinah oz. predznanju posamezne skupine, o čemer ponudnik udeležence vnaprej obvesti.
 • Že vplačano šolnino se vrača samo v primeru, da se izvedba online tečaja ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih.
 • Nesodelovanje na online vajah zaradi katerih koli drugih razlogov se od že vplačane šolnine ne obračunava, oziroma se je ne upošteva. Že vplačana šolnina se zaradi nesodelovanja ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.

 

OBISK VAJ

V spletni trening oz. vadbo se preko aplikacije Zoom pridružite vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, primerni za izbran program. Z delom pričenjamo točno, zato z zamujanjem motite potek dela.

 

VARSTVO AVTORSKE PRAVICE

Izvajanje vsebin PŠ ZEKO online tečajev in treningov se v zakonsko dovoljenem okviru smatra kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo PŠ ZEKO. Udeležence PŠ ZEKO Online tečajev obveščamo, da snemanje izvajanja vsebin PŠ ZEKO online tečajev in treningov ni dovoljeno niti ni dovoljeno posredovanje izvajanih vsebin.

  

POLITIKA ZASEBNOSTI, VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN SPLOŠNI POGOJI PŠ ZEKO

Področje varstva podatkov je zajeta v aktu »Politika zasebnosti PŠ ZEKO«, ki je objavljen na spletni strani ponudnika www.zeko.si in je sestavni del akta »Splošni pogoji PŠ ZEKO«, prav tako objavljenim na spletni strani ponudnika www.zeko.si.

 

SPLOŠNI POGOJI PŠ ZEKO ONLINE

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev PŠ ZEKO Online«, se uporabnik strinja in daje soglasje, da PŠ ZEKO osebne podatke uporabnika obdeluje z namenom vpisa v PŠ ZEKO, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, z objavljenimi ceniki vadbe in izvedbenimi pogoji, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se uporabnik nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih PŠ ZEKO ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik nahaja.

 

KONČNE DOLOČBE

Za vse primere, ki jih »Splošni pogoji PŠ ZEKO« ne zajemajo, se smiselno uporabljajo določila »Splošnih pogojev PŠ ZEKO«.

 

 

 

 

Murska Sobota, december 2020

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Plesno šolo ZEKO in Plesni klub ZEKO je Dejan Zečević.
Na njega se lahko obrnete preko elektronske pošte
zeko.sports@gmail.com