SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Plesne šole ZEKO

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji Plesne šole ZEKO (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo način poslovanja Plesne šole Zeko ter Plesnega kluba ZEKO (v nadaljevanju PŠ ZEKO) in zavezujejo vsakega, ki je s PŠ ZEKO v pogodbenem razmerju.

Pogodbeno razmerje med PŠ ZEKO, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.zeko.si ali fizično v PŠ ZEKO. Prijavnice stranka ne more oddati, če se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med PŠ ZEKO in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji. Stranka prav tako soglaša s splošnimi pogoji, v kolikor že pred prijavo poravna vadnino. 

Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko.

 

2.  INFORMACIJE IN SVETOVANJE

Informacije in svetovanje o pričetku, trajanju tečajev, učitelju, ki vodi tečaj in ceni tečajev lahko dobite: na www.zeko.si, po telefon 041 671 955 ali 051 251 883, vsak dan od ponedeljka do petka med 12:00 in 20:00 ter osebno na recepciji Plesne šole ZEKO, (Hotel Diana) Slovenska ulica 52, 9000 Murska Sobota, vsak delavnik med 15:30 in 20:00 ure, v času šolsko-plesne sezone.

V času počitnic je recepcija plesne šole zaprta, pišete nam lahko na e-mail: pkzeko@gmail.com

3.  VPIS

V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te prek spletne strani www.zeko.si ali fizične oddaje v PŠ ZEKO.  

Ob vpisu vsak član izpolni prijavnico s svojimi podatki, s katerimi ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za nepolnoletne člane prijavnico izpolni starš ali skrbnik, za člane od 18 let naprej pa član sam.

Po oddaji spletne prijavnice prejme udeleženec oz. plačnik storitve obvestilo o oddani prijavi na e-mail naslov naveden v prijavnici. Na isti e-mail naslov bo udeleženec prejemal tudi račune za plačilo spletnih tečajev. Tečaji so zaračunani skladno z veljavnim cenikom, objavljenim na www.zeko.si. Vadnina za spletne tečaje mora biti plačana do roka plačila navedenega na računu.

Povezave za spletne tečaje boste prejeli le ob plačilu tečaja.

Če po vpisu in obisku ene uvodne vaje udeleženec ne želi več obiskovati plesnega programa, lahko udeleženec (oz. starši, skrbniki) pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski pošti pkzeko@gmail.com                                             V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.

Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega programa na način, da sam oz. starši/skrbniki o navedenem obvestijo PŠ ZEKO po elektronski pošti najkasneje zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec oz. najkasneje 7 dni po prenehanju obiskovanja vaj.

4.  CENIK STORITEV

Cenik spletnih storitev je objavljen na spletni strani www.zeko.si . Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. Morebitne spremembe stopijo v veljavo s prvim dnem naslednje stopnje programa.

5.   ODGOVORNOST

Vsi plesni tečaji in vadbe potekajo na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.

6.    OBISK VAJ

V spletni trening oz. vadbo se preko aplikacije Zoom pridružite vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, primerni za izbran program. Z delom pričenjamo točno, zato z zamujanjem motite potek dela. V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov, si pridržujemo pravico odpovedati tečaj/vadbo na dan in uro pričetka prve vaje tečaja. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila vpisanih tečajnikov plačano vadnino vrnemo v celoti.

7.    TRAJANJE TEČAJA IN POSAMEZNE VAJE

Je navedeno v urniku na www.zeko.si. V splošnem velja, da potekajo programi v obliki stopenj, ki obsegajo 4 oz. 8 vaj. Vaje lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko in lahko obsegajo 45, 60, 75 ali 90 minut dela, kot je navedeno v urniku tečaja. Potreben odmor traja 5 minut. Pri ONLINE programih se trajanje tečaja/vadbe prilagodi.

8.     URNIK

Vse tečaje se obvezujemo izpeljati v skladu z navedenim rednim programom v času razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in le to nadomestimo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu. Vsi tečaji trajajo skozi vse leto in so razdeljeni na stopnje. Trajanje posamezne vaje je odvisno od programa ter starosti udeležencev.

9.    UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Že vplačani tečaj vračamo v naslednjih primerih:

* v celoti v primeru, da se izvedba tečaja ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih.

* predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. ne želijo več obiskovati plesnih vaj, zaračunamo število že izvedenih vaj po ceniku, preostanek vplačila vrnemo.

* naknadnega vpisa v skupino. Vadnina za program se ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj skladno s cenikom PŠ Zeko.

* odsotnost zaradi bolezni, poškodbe, ki je daljša od 2 zaporednih vaj ali več. Ustrezno število vaj obračunamo kot dobropis za naslednji sklop plesnih vaj, SAMO na podlagi pisne najave odsotnosti prvi dan odsotnosti na pkzeko@gmail.com in ob predložitvi zdravniškega potrdila. Prav tako na željo stranke lahko zdravniško opravičene ure obračunamo skladno s cenikom in denar vrnemo v gotovini.

Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov (podaljšane počitnice, šola v naravi, obveznosti v šoli) od že vplačane vadnine ne odračunavamo oz. je ne upoštevamo pri znesku vadnine. En izostanek v sklopu stopnje ne opravičimo.

Izpis iz posameznega tečaja je možen na podlagi pisne odpovedi tečaja na pkzeko@gmail.com ali na recepciji PŠ Zeko.

10.  ODGOVORNOST V PRIMERU VIŠJE SILE

V primeru nastopa višje sile, to je okoliščin, ki so neodvisne od volje PŠ ZEKO in jih ta ni mogel preprečiti, niti odpraviti ali se jim izogniti, in zaradi katerih PŠ ZEKO določenega tečaja ne more izvesti na način ali v obsegu, kot je bilo prvotno dogovorjeno, PŠ ZEKO ne odgovarja za škodo ter denarja od že vplačanih vadnin ne vrača. 

11.   POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

PŠ ZEKO skrbi za varnost osebnih podatkov svojih strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

PŠ ZEKO od udeležencev za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke udeleženca: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov in davčno številko plačnika.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev PŠ ZEKO« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa, se udeleženec strinja in daje soglasje, da PŠ ZEKO osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom vpisa, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se udeleženec nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih PŠ ZEKO ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se udeleženec nahaja.

S potrditvijo soglasja udeleženec izrecno izjavlja:

·         da je starejši/-a od 18 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,

·         je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer elektronskim obvestilom na pkzeko@gmail.com.

·         da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,

·         da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani PŠ ZEKO in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,

·         da je seznanjen, da PŠ ZEKO osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbriše,

·         da je seznanjen, da programi PŠ ZEKO potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,

·         da je seznanjen, da »Politika o varovanju zasebnosti PŠ ZEKO« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.

 

Plesna šola Zeko, Murska Sobota, november 2020

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Plesno šolo ZEKO in Plesni klub ZEKO je Dejan Zečević. Na njega se lahko obrnete preko elektronske pošte zeko.sports@gmail.com.