Splošni pogoji poslovanja Plesne šole ZEKO

1. INFORMACIJE IN SVETOVANJE
Informacije in svetovanje o pričetku, trajanju tečajev, učitelju, ki vodi tečaj in ceni tečajev lahko dobite: na www.zeko.si, po telefonu 041 671 955 ali 051 251 883 vsak dan od ponedeljka do petka med 12:00 in 20:00 ter osebno na recepciji Plesne šole ZEKO, (Hotel Diana) Slovenska 52, 9000 Murska Sobota, vsak delavnik med 16:00 in 20:00, v času šolsko-plesne sezone.
V času vseh šolskih počitnic je recepcija plesne šole zaprta, pišete nam lahko na email: zeko.sports@gmail.com

2. VPIS IN PLAČILO 

Vpis poteka v prostorih PŠ Zeko. Ob vpisu vsak član izpolni prijavnico s svojimi podatki, s katero ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za nepolnoletne člane prijavnico podpiše starš ali skrbnik, za člane od 15 let naprej pa tudi član sam.

Tečaj se poravna ob vpisu na recepciji Plesne šole Zeko, osebno z gotovino.

Šolnina oz. vadnina se poravna vedno vnaprej, pred začetkom nove stopnje tečaja oz. vadbe. Individualna ura treninga se poravna vnaprej (pred treningom). Prosimo vas, da se držite rokov plačila, kajti brez veljavne izkaznice oziroma plačane mesečne vadnine oz. IU vam receptor ne bo dovolil vstopiti v dvorano, da bi sodelovali pri treningu!

3. CENIK STORITEV
Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.zeko.si in izobešen v prostorih plesne šole. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. Morebitne spremembe stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca

4. ODGOVORNOST
Vsi plesni tečaji in vadbe potekajo na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.

5. OBISK VAJ
Na vajo pridete vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam svetujemo ob vpisu. Z delom pričenjamo točno, zato z zamujanjem motite potek dela. Predšolske in šolske otroke starši oddate učitelju v prostorih plesne šole in jih prevzamete ob koncu ure ponovno v prostorih plesne šole. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato prevzemamo odgovornost za otroke samo v času trajanja plesnih vaj. V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov, si pridržujemo pravico odpovedati tečaj na dan in uro pričetka prve vaje tečaja. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila vpisanih tečajnikov plačano šolnino vrnemo v celoti. Uporaba mobilnega telefona med treningi je PREPOVEDANA!

6. TRAJANJE TEČAJA IN POSAMEZNE VAJE
Je navedeno v urniku. V splošnem velja, da potekajo programi v obliki stopenj, ki obsegajo 4 oz. 8 vaj. Vaje lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko in lahko obsegajo 45, 60, 75 ali 90 minut dela, kot je navedeno v urniku tečaja. Potreben odmor traja 5 minut.

7. URNIK
Vse tečaje se obvezujemo izpeljati v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in le to nadomestimo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu. Vsi tečaji trajajo skozi vse leto in so razdeljeni na stopnje. Trajanje posamezne vaje je odvisno od programa ter starosti udeležencev.

8. ČISTOČA DVORAN
V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti), namenjeni samo NOTRANJI UPORABI  V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen v plastenkah), ter gibanje domačih živali. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu učitelja prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo.

9. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Že vplačani tečaj vračamo v naslednjih primerih:

  •  v celoti v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila udeležencev,
  •  v celoti, s tem, da se odšteje število opravljenih vaj po ceniku, izključno plesalcem mini  in cici programa, za katere se izkaže da ne morejo slediti programu oz. ne želijo več obiskovati plesnih vaj, po dogovoru učitelja s starši,

Že vplačani tečaj obračunamo kot dobropis za naslednji sklop plesnih vaj, SAMO ob predložitvi zdravniškega potrdila, pri daljši odsotnosti zaradi poškodbe oz.bolezni, ki traja 3 zaporedne vaje ali več. Vsi ostali izostanki in izgovori se ne upoštevajo in denarja ne vračamo.

Izpis iz posameznega tečaja je možen na podlagi pisne odpovedi tečaja na zeko.sports@gmail.com ali na recepciji PŠ Zeko.

10. VARNOST in VIDEO NADZOR

Prostori PŠ Zeko so nadzorovani z video nadzornim sistemom. Naprošamo, da vrednejše predmete shranite na recepciji šole in jih po odhodu dvignete. Za pozabljene in izgubljene predmete ne odgovarjamo, najdene predmete shranjujemo na recepciji, najdeno garderobo pa največ 30 dni, nato jo oddamo dobrodelnim organizacijam.

Smatra se, da je pogodba o izvajanju storitev sklenjena, ko naročnik oz. uporabnik vplača obrok ali znesek šolnine. Navedeni »Splošni pogoji« so sestavni del te pogodbe.

Murska Sobota, 1.9.2018

 

ZEKO SPORTS, Dejan Zečević s.p., Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota
GSM: 041 671 955, mail: zeko.sports@gmail.com, internet: www.zeko.si

Copyright © Zekosports 2013 - Splošni pogoji poslovanja Plesne šole ZEKO